گویند جواز کربلا دست رضاست

شاهی که تجلی گه الطاف خداست

جایی که برات کربلا می گیرند

آنجا به یقین پنجره فولاد رضاست

دهه کرامت مبارک باد


ادامه مطلب ...